Aktualności

Dofinansowanie dla projektu solarnego ze środków RPO WZ 2014-2020

29 grudnia 2016 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,99 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Kraśnik Koszaliński”.

Otrzymaliśmy na realizację projektu dofinansowanie w wysokości blisko 45% wartości całej inwestycji. Produkcja energii elektrycznej pochodzącej z OZE ma wynieść 988 MWh w skali roku.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł”.