Aktualności

6 nowych farm solarnych w portfolio Vortex Energy Polska

Pod koniec czerwca 2019 r. zakończyliśmy budowę kolejnych parków solarnych w Polsce o łącznej mocy 5,492MW oraz wprowadziliśmy pierwsze kilowatogodziny energii elektrycznej do sieci.

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. była odpowiedzialna za etap planowania, rozwoju i realizacji inwestycji, a w przypadku trzech farm była również generalnym wykonawcą. Zespół Vortex Energy przygotował wszystkie projekty do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii z OZE oraz pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację trzech z tych projektów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie farmy powstawały w tym samym czasie, ich budowa trwała około 3 miesięcy, co należy uznać za ogromny sukces całego Zespołu Vortex Energy Polska.

W ramach podłączenia do sieci zrealizowanych elektrowni fotowoltaicznych, współpracowaliśmy jednocześnie z czterema różnymi operatorami systemu elektroenergetycznego.

Szczegóły zrealizowanych inwestycji:

  • Zacisze I i Zacisze II – województwo zachodniopomorskie, moc zainstalowana 0,845 MW i 0,728 MW,
  • Dębica – województwo zachodniopomorskie, moc zainstalowana 0,961 MW,
  • Szczuczyn II – województwo podlaskie, moc zainstalowana 0,986 MW,
  • Goszcz – województwo dolnośląskie, moc zainstalowana 0,986 MW,
  • Runowo Krajeńskie – województwo kujawsko-pomorskie, moc zainstalowana 0,986 MW.

Spółka Vortex Energy Polska objęła wszystkie elektrownie własnym zarządzaniem technicznym.

Za sprzedaż wyprodukowanej energii na rynku hurtowym odpowiada Vortex Energy – Obrót, która zapewnia obsługę w zakresie dostępu do rynku giełdowego i bilansującego, prognozowania wielkości produkcji oraz bilansowania handlowego. Dzięki dobrej współpracy pomiędzy spółkami siostrami Vortex Energy Polska i Vortex Energy – Obrót sprawnie przeprowadzono procesy ustanowienia Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie i Sprzedawcy energii na potrzeby własne ze wszystkimi czterema operatorami.

Realizacja elektrowni Zacisze I, Zacisze II i Dębica była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.10 Zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Naładowani pozytywną energią jeszcze w tym roku planujemy realizację kolejnych 5 parków solarnych!