Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zwycięzcą! Kolejne wygrane aukcje OZE!

Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zwycięzcą! Kolejne wygrane aukcje OZE!

Dnia 29 czerwca Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Z przyjemnością pragniemy poinformować, że wszystkie nasze oferty projektów solarnych (o mocy nieprzekraczającej 1 MW) łącznie 7 projektów wygrały w swojej kategorii aukcyjnej.

Aukcja przeprowadzona została za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej na której wytwórcy przystępujący do aukcji mogli zakładać swoje konta, rejestrować instalacje i w dniu przeprowadzenia aukcji złożyć swoje oferty. Aukcja odbyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami i w oparciu o zasady ustalone w ramach regulaminu aukcji URE.

Oferty które reprezentowane były tą samą ceną sprzedaży energii elektrycznej – szeregowane były według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decydowała data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

Projekty naszych instalacji solarnych zlokalizowane są w województwach: zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim i dolnośląskim należą do odrębnych spółek celowych.

W aukcji, w której wystartowaliśmy zostały złożone 472 oferty, natomiast wygrały 352 projekty. Jak informuje URE, zaproponowane ceny we wszystkich wygranych projektach kształtowały się na poziomie 195,00 zł/MWh i 398,87 zł/MWh.