PORTRET PRZEDSIĘBIORSTWA

Vortex Energy

Spółka Vortex Energy Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku energetyki odnawialnej od 2006 roku, rozwijając projekty wiatrowe oraz solarne. W naszym portfolio posiadamy ponad 310 MW zrealizowanych projektów na terenie Polski.

Nasza oferta obejmuje rozwój projektów wiatrowych i fotowoltaicznych – na co składa się m.in. zaplanowanie parku, pozyskanie tytułów prawnych do gruntów i ich zabezpieczenie, prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, a także ich realizacja, czyli przeprowadzenie procesu budowy oraz uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do eksploatacji parku wiatrowego lub farmy fotowoltaicznej.
Ponadto świadczymy usługi zarządzania technicznego i handlowego dla wszystkich instalacji OZE.

Poza projektami, które sami rozwijamy od podstaw, nabywamy również takie, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. Dokonujemy analiz oraz konkretyzujemy potrzeby, aby projekty te ukończyć z powodzeniem. Nasza siła tkwi w kompleksowym, technicznym, ekonomiczno-finansowym i prawnym due diligence. Zatrudniając własnych ekspertów z zakresu środowiska, ekonomii, budownictwa, elektryki i automatyki, Vortex Energy jest kompetentnym graczem na polskim rynku OZE.

Dodatkowo, spółka Vortex Energy – Obrót Sp. z o.o., wchodząca w skład grupy kapitałowej Vortex, oferuje sprzedaż energii odbiorcom końcowym, w tym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz usługi bilansowania i obrotu energią.

Dzięki naszemu ponad 12-letniemu doświadczeniu, zdobywanemu na rynku międzynarodowym,  jesteśmy kompetentnym i stabilnym partnerem na każdym etapie realizacji projektu.