OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, BILANSOWANIE I SPRZEDAŻ

Jesteśmy specjalistami od energii elektrycznej z wieloletnim doświadczeniem. Nie tylko sprzedajemy energię, w tym tę pochodzącą ze źródeł odnawialnych, ale też doradzamy, mając bogatą wiedzę branżową. Od ponad 12 lat zajmujemy się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: planujemy, realizujemy podłączenia do sieci,  doskonale znając się na funkcjonowaniu infrastruktury elektrycznej. Prowadzimy również eksploatację farm wiatrowych, dzięki czemu zwiększamy codzienną efektywność wytwarzania energii elektrycznej. Maksymalizujemy zyski Wytwórców ze sprzedaży energii elektrycznej poprzez bezpośrednie uczestnictwo w rynku energii i optymalne zawieranie transakcji na giełdzie energii.

Nasi analitycy i maklerzy mogą się pochwalić ponad dziesięcioletnim  doświadczeniem rynkowym. Dla naszych klientów tworzymy indywidualne produkty energetyczne, kupujemy i sprzedajemy energię elektryczną  po najbardziej korzystnych cenach – pracujemy przy tym szybko, pewnie i bez ryzyka. Nasza oferta skierowana jest do wytwórców energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, oraz klientów końcowych z grup taryfowych B i C.

Informacja dotycząca cen energii elektrycznej w 2019 r. (dot. „Ustawy Prądowej”)
do pobierania tutaj >>

Informacja dotycząca zmiany terminu składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej
do pobrania tutaj >>

NASZA OFERTA

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, W TYM ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

// Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne dla odbiorców końcowych.

// Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów dystrybucyjnych nabywania energii elektrycznej.

// Audyt rachunków i umów  w zakresie doboru optymalnej taryfy, mocy umownej, kontroli przekroczeń mocy biernej.

BILANSOWANIE I OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

// Obrót energią elektryczną wytworzoną ze źródeł odnawialnych.

// Zarządzanie bilansowaniem handlowym energii elektrycznej/ świadczenie usługi Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie dla Wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

// Pośrednictwo w handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej.

// Pośrednictwo w transakcjach na Towarowej Giełdzie Energii.

// Prognozowanie produkcji dla Wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

// Pełnienie funkcji Operatora Handlowego dla Wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

// Opracowywanie dla Wytwórców zestawień, raportów podsumowujących ilościowo i wartościowo rozliczenia energii elektrycznej sprzedanej zgodnie z umowami zawartymi ze Sprzedawcami Zobowiązanymi.

 icon1 OSZCZĘDNOŚĆ

Ustalenie zapotrzebowania na energię elektryczną

Zweryfikujemy bardzo dokładnie wszystkie składowe otrzymywanych rachunków za energię elektryczną, by móc stwierdzić, czy aktualna taryfa energetyczna jest faktycznie optymalna dla charakterystyki poboru energii.

 icon2ELASTYCZNOŚĆ

Atrakcyjna cena, oferta skrojona na miarę

Sporządzimy przejrzystą ofertę w celu zoptymalizowania kosztów oraz uzyskania oszczędności oraz  dostarczymy energię elektryczną w atrakcyjnej cenie. Zapewniamy elastyczne i indywidualnie dopasowane rozwiązania do potrzeb klienta.

icon3BEZPIECZEŃSTWO

Łatwa zmiana sprzedawcy, pełne bezpieczeństwo – bez przerw w dostawie

Zajmiemy się rozwiązaniem poprzedniej umowy. Sprawdzamy przy tym wszystkie niezbędne warunki zmiany sprzedawcy, pracujemy rzetelnie i pewnie. Sam klient nie jest przy tym obciążany żadnymi formalnościami biurokratycznymi – to my w możliwie prosty i sprawny sposób dokonamy zmiany sprzedawcy, tak by zapewnić stałą i płynną dostawę energii elektrycznej.

Handel hurtowy energią elektryczną

vortex energy Polska Sp. z o.o. jako bezpośredni uczestnik Rynku Bilansującego dokonuje transakcji hurtowych na rynku energii elektrycznej. Czynnie prowadzimy obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii. Bieżące uczestnictwo w rynku energii, zawieranie transakcji handlowych w każdej godzinie doby pozwala nam pewnie zarządzać ryzykiem i określać najlepszy moment na dokonanie transakcji na rynku energii. Współpracujemy m.in. z wytwórcami energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, oferując im najkorzystniejsze rozwiązania i warunki sprzedaży wytworzonej energii. Dostarczamy klientom kompletny raport, informujący szczegółowo o zawartych transakcjach handlowych i zawierający rozliczenie wyprodukowanej energii elektrycznej.

 

Bilansowanie handlowe i prognozowanie produkcji energii ze źródeł odnawialnych

vortex energy Polska Sp. z o.o.  współpracuje handlowo w imieniu klientów z ustawowo wyznaczonymi Sprzedawcami Zobowiązanymi. Do naszych kompetencji należą, dokładne prognozowanie produkcji i efektywne zarządzanie bilansowaniem handlowym energii elektrycznej. Nasi eksperci znajdują rozwiązania, które pozwalają na obniżenie kosztów w zakresie bilansowania handlowego. Świadczymy również usługę prognozowania produkcji elektrowni wiatrowych, w systemie dobowo-godzinowym.

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla klientów końcowych

Posiadając koncesję na obrót energią elektryczną, sprzedajemy ją  na potrzeby klientów końcowych, oraz świadczymy usługi audytowe optymalizacji kosztów dystrybucyjnych nabywania energii. Audyt rachunków i umów  w zakresie doboru optymalnej taryfy, mocy umownej, kontroli przekroczeń mocy biernej, umożliwia obniżenie wydatków na energię. Sprzedajemy energię elektryczną z gwarancją stałej ceny, dbając równocześnie o najwyższy  standard obsługi posprzedażowej klienta.

MAŁGORZATA KUCHARSKA

Portfolio Management & Trading

T:  +48 512 931 757
F:  +48 (91) 484 31 11
m.kucharska[at]vortex-energy.pl

ANDRZEJ ZAJDEL

Sprzedaż energii elektrycznej

M  +48 797 605 309
F    +48 (91) 484 31 11
a.zajdel[at]vortex-energy.pl