OPTYMALIZACJA PRACY URZĄDZEŃ I EFEKTYWNY NADZÓR

ZARZĄDZANIE TECHNICZNE I HANDLOWE

Wybudowanie parku wiatrowego czy solarnego to jedno, a skuteczne zarządzanie nimi, to co innego. Aby potencjał elektrowni był jak najlepiej wykorzystany, Vortex Energy Polska oferuje usługi technicznego i handlowego zarządzania. W naszej ofercie zawarte są zalety indywidualnego serwisu. Szczególny nacisk kładziemy na współpracę zarówno operatorów, jak również producentów i właścicieli, co zapewnia sukces inwestycji przez cały okres jej eksploatacji. Stale poszukujemy nowych pomysłów, aby zoptymalizować działanie parków solarnych i wiatrowych naszych klientów.
Właścicielom elektrowni OZE oferujemy również wsparcie techniczne. Nasz serwis w zakresie stacji transformatorowych zapewni należyte utrzymanie stanu technicznego całej infrastruktury elektrycznej. Tak jak w przypadku każdej usługi świadczonej przez Vortex Energy, tak samo jest w tym zakresie: pracujemy zawsze w sposób indywidualny i dopasowany do potrzeb klientów.

Nasza Oferta

ZARZĄDZANIE

MONITORING

PRZEGLĄDY

RAPORTOWANIE

KSIĘGOWOŚĆ

INSPEKCJE TECHNICZNE

Gdy wiatr wieje, a słońce świeci to technika musi funkcjonować – i to zawsze. Wysoka dyspozycyjność naszych specjalistów gwarantuje maksimum generowanej energii. Aby elektrownia zawsze działała sprawnie, Vortex Energy oferuje usługi z zakresu inspekcji technicznych. Producenci regularnie kontrolują elektrownie wiatrowe. Nasza dodatkowa usługa ze szczegółowymi raportami oraz zapisami w formie zdjęć i nagrań video w zdecydowanym stopniu zwiększa efektywność turbin. Kontrola obejmuje inspekcję transformatora, pomiary ciśnienia w systemie hydraulicznym, sprawdzenie wieży i urządzeń bezpieczeństwa. Do analizy wykorzystujemy kamerę endoskopową i podczerwoną. Kontrolujemy przekładnię pod kątem rys spowodowanych zużyciem, przeprowadzamy badania lepkości oleju, kontrolujemy rozdzielnię, kable, przekładniki prądowe i ustawienia generatora, dokonujemy analiz pomiarów i wibracji. Tym samym zapobiegamy szkodom pośrednim i podwyższamy wartość elektrowni OZE.