HISTORIA

2004 DECYZJA

Heinrich i Till Jeske zakładają Vortex Energy w Niemczech. Naturalny krok po wielu latach działalności w branży energii odnawialnej. Zapoczątkowane przez ojca i syna, rodzinnie prowadzone przedsiębiorstwo do dzisiaj pozostaje wierne swoim korzeniom i przekonaniom.

2005 REALIZACJA PIERWSZYCH PARKÓW WIATROWYCH

Realizacja parków wiatrowych Zodel II i Siersleben wzbogacają firmę o wiele nowych doświadczeń. Planowanie, rozwój i realizacja znajdują od tej pory swoje stałe miejsce w portfolio firmy Vortex Energy.

2006 NOWY RYNEK

Adam Pantkowski dołącza do współpracy z vortex energy Niemcy jako silny partner i pionier na polskim rynku czystej energii.
Powstaje Vortex Energy Polska z siedzibą w Szczecinie.

2010 WŚRÓD LIDERÓW RYNKU

Dysponując mocą ponad 150 megawatów zrealizowanych projektów, Vortex Energy Polska zostaje jedną z trzech przodujących firm w polskiej branży. Vortex Energy profesjonalnie zarządza mocą 146 MW. Vortex poszerza ofertę o niezależne zarządzanie techniczne i handlowe (TCM).

2014 DOBRE ROKOWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Vortex Energy zrealizował pod klucz elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 310,9 MW. Profesjonalnie zarządza mocą 191 MW.

2015 - 2016 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, INNOWACJE TECHNICZNE I NOWE RYNKI

Na przełomie roku 2015 otrzymano koncesję dostawcy usług bilansowania i handlu energią elektryczną w Polsce, podłączono dodatkowe 30 MW. Wygrany przetarg dla PGE w zakresie planowania i konstrukcji powierzchniowych instalacji fotowoltaicznych do 1 MW w 12 określonych lokalizacjach. W przetargu uczestniczyło 14 konkurentów. Wygrana projektów solarnych w pierwszej aukcji URE na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł energii (zastępujących system zielonych certyfikatów).

Wybudowano i uruchomiono farmę wiatrową Gadegast o mocy 22 MW. Rozpoczęcie działalności Tech Spin Off Air Profile z ultranowoczesną technologią czujników do nawietrznego pomiaru wiatru. Grupa Vortex Energy w 2016 roku wchodzi na rynek żywności bio z nową marką warzyw BioVege.

2017 - 2018 KOLEJNE SUKCESY SOLARNE W POLSCE I ZMIANY ORGANIZACYJNE W GRUPIE

W połowie 2017 roku siedem projektów solarnych wygrało kolejną aukcję na sprzedaż energii elektrycznej organizowaną przez URE, których realizacja zaplanowana jest w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, podlaskim i dolnośląskim. Zakończono również budowę 5 parków solarnych w Kraśniku Koszalińskim, Tułowicach (3 projekty) oraz w Piątku.

Pod koniec 2018 roku Vortex powtórzył sukces z poprzednich aukcji na sprzedaż energii – wygrana 5 kolejnych projektów solarnych.

Vortex Energy Polska wygrywa konkurs „Twój sukces pod banderą sukcesu”, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W 2018 roku Vortex Energy Deutschland GmbH, w drodze sprzedaży, stał się częścią niemieckiego koncernu E.ON. Polska i belgijska aktywność Grupy Vortex Energy nie stanowi przedmiotu transakcji – wciąż pozostaje skoncentrowana na rozwoju projektów OZE w Polsce i Belgii.

2019 PONAD 5,4 MW NOWYCH PROJEKTÓW SOLARNYCH W PORTFOLIO I DOBRY CZAS DLA ENERGETYKI WIATROWEJ

Z początkiem 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu obejmuje mec. Maciej Pepliński, związany z Vortex Energy Polska od 2015 roku.

Pod koniec czerwca ukończona zostaje budowa 6 elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w różnych częściach Polski, o łącznej mocy zainstalowanej 5,492 MW.
Vortex Energy Polska odpowiadała za planowanie, rozwój i realizację inwestycji, a w przypadku trzech farm była również Generalnym Wykonawcą. Zespół Vortex Energy przygotował wszystkie projekty do udziału w aukcji URE na sprzedaż energii z OZE oraz pozyskał dofinansowanie ze środków unijnych na realizację trzech projektów zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim.
Wszystkie farmy powstawały w tym samym czasie, ich budowa trwała zaledwie około 3 miesięcy (!).
W ramach podłączenia do sieci zrealizowanych elektrowni, współpracowaliśmy jednocześnie z czterema różnymi operatorami systemu elektroenergetycznego!

Dalszy rozwój Grupy – w czerwcu powstaje spółka Vortex Energy Ukraina, która będzie zajmować się rozwojem i realizacją projektów wiatrowych u naszych wschodnich sąsiadów.

Pod koniec roku dwa projekty wiatrowe wygrywają aukcję na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, organizowaną przez URE, co oznacza zielone światło dla budowy parków wiatrowych o łącznej mocy 32 MW.