SIŁA SŁOŃCA

Słońce obok wiatru jest jednym z najważniejszych źródeł energii odnawialnych. vortex energy zajmuje się realizacją projektów solarnych począwszy od etapu opracowania koncepcji i projektu technicznego, przez budowę instalacji, aż po podłączenie jej do sieci. Wspieramy gminy i instytucje na wszystkich etapach projektu, dopełniamy obowiązków związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień środowiskowych i zezwoleń, zajmujemy się planowaniem i koordynacją dużych projektów, aż do momentu uruchomienia przedsięwzięcia.

Nasza Oferta

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DO 1MW

PLANOWANIE

// Wybór odpowiedniego terenu pod inwestycję
// Ocena potencjału energetycznego i planów rozwojowych danego terenu
// Ocena dostępności sieci elektroenergetycznej

ROZWÓJ

// Uzgodnienie warunków współpracy z każdym właścicielem gruntu pod inwestycję i podpisanie stosownych umów
// Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej
// Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wymaganych do realizacji inwestycji

FINANSOWANIE

// Wypracowanie optymalnych struktur finansowych i stabilnych koncepcji funduszy
// Bezpośrednia współpraca z instytucjami finansującymi

BUDOWA

// Kompleksowa budowa instalacji jako generalny wykonawca przeprowadzana z pełnym nadzorem budowlanym
// Organizacja budowy od strony formalno-prawnej do momentu uruchomienia farmy fotowoltaicznej

ZARZĄDZANIE

// Techniczne i handlowe prowadzenie farmy fotowoltaicznej
// Całodobowy nadzór nad farmą
// Koordynacja przeglądów oraz optymalizowanie produkcji i odbioru energii elektrycznej