Siła wiatru

Rozwijamy koncepcje pojedynczych elektrowni, jak również całych parków wiatrowych. Rozpoczynamy prace planistyczne od podstaw (tzw. greenfieldy) bądź kupujemy projekty na różnych etapach rozwoju żeby doprowadzić je do końca, aż do przyłączenia ich do sieci dystrybucyjnej.

Nasza Oferta

DORADZTWO

// Kompleksowa analiza obejmująca wszystkie obszary realizacji inwestycji
// Precyzyjne rekomendacje w zakresie rozwoju projektu

ROZWÓJ I PLANOWANIE

// Opieka nad postępowaniem administracyjnym w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowej (poprzedzona niezbędnymi analizami przyrodniczymi)
// Ocena potencjału energetycznego i planów rozwojowych danego terenu
// Ocena dostępności sieci elektroenergetycznej
// Sporządzenie Koncepcji planistycznych parków wiatrowych
// Uzgodnienie warunków współpracy z każdym właścicielem gruntu pod inwestycję i podpisanie stosownych umów
// Profesjonalne wsparcie w zakresie rozwiązań prawnych
// Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej
// Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wymaganych do realizacji inwestycji

FINANSOWANIE

// Pozyskanie kapitału dedykowanego inwestycjom OZE
// Transparentne rozliczenie funduszy

BUDOWA

// Kompleksowa budowa instalacji jako generalny wykonawca przeprowadzana z pełnym nadzorem budowlanym
// Organizacja budowy od strony formalno-prawnej do momentu uruchomienia farmy wiatrowej

ZARZĄDZANIE

// Techniczne i handlowe prowadzenie farmy wiatrowej
// Całodobowy nadzór nad farmą
// Koordynacja przeglądów oraz optymalizowanie produkcji i odbioru energii elektrycznej