Dzięki grupie vortex energy doroczne spotkanie EBOR wolne od CO2

Dzięki grupie vortex energy doroczne spotkanie EBOR wolne od CO2

Doroczne spotkanie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz towarzysząca mu konferencja Business Forum 2014 przeszły do historii jako pierwsze tego typu duże wydarzenie zorganizowane w Polsce, neutralne pod względem emisji CO2. Aby osiągnąć ten cel, EBOR zakupił jednostki redukcji emisji dwutlenku węgla (ERU) w takiej samej ilości, w jakiej CO2 przeniknęło do atmosfery w związku z organizacją konferencji. Zakupione przez EBOR jednostki pochodzą z parku wiatrowego Śniatowo, w północno-zachodniej Polsce, rozwiniętego i wybudowanego przez grupę vortex energy. Od 2009 roku vortex energy sprawuje również techniczne i ekonomiczne zarządzanie parkiem Śniatowo.