vortex energy członkiem największej izby gospodarczej w Polsce

vortex energy członkiem największej izby gospodarczej w Polsce

W marcu 2017 roku spółka vortex energy Polska przystąpiła do Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie – największej izby gospodarczej w kraju. PIG zrzesza blisko 1500 podmiotów z Pomorza Zachodniego. Organizacja, od momentu powstania w 1997 roku, reprezentuje interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców, tworzy warunki rozwoju i unowocześnia życie gospodarcze, wspiera inicjatywy członków oraz działa na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.