Członkostwo

PSEW - Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Vortex Energy Polska jest aktywnym Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wspiera ze swojej strony inwestorów i firmy zajmujące się realizacją farm wiatrowych w kwestiach ram prawnych oraz jest organizatorem regularnych konferencji i targów, które są punktem spotkań uczestników rynku energetyki wiatrowej w Polsce.

PIG - Północna Izba Gospodarcza

Vortex Energy Polska przynależy do największej i najprężniej działającej izby gospodarczej w Polsce, która zrzesza przedstawicieli biznesu z Pomorza Zachodniego.

Celem codziennych starań pracowników Północnej Izby Gospodarczej jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.